POČETNA
KONTAKT

KO SU JAVNI IZVRŠITELJI?

Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ili drugim zakonom. Imenuje ga rešenjem ministar pravde za područje višeg suda i područje privrednog suda.

Javni izvršitelj je lice koje je diplomiralo na pravnom fakultetu, ima položen pravosudni ispit, ispit za izvršitelje i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke posle položenog pravosudnog ispita.

Javni izvršitelj sprovodi odluke suda osim u slučajevima isključive nadležnosti suda. (čl. 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Sl. glasnik 106/2015).

Javni izvršitelj dužan je da poštuje načelo hitnosti i da donosi odluke i preduzima radnje u zakonskim rokovima.

Javni izvršitelj je lice koje je profesionalno osposobljeno a preduzetnički orijentisano da naplati vaše potraživanje odn. izvrši sudsku odluku koju imate.

Javni izvršitelj ima pravo na naknadu za rad I naknadu troškova prema Javnoizvršiteljskoj tarifi.

IMENIK JAVNIH IZVRŠITELJA
LICITACIJE / OGLASI

Dragana Stojkov

PR Javni izvršitelj

011 256-3235, 011 3564-017

Luke Vojvodića 14, Beograd

MB 062838809, PIB 107574566

info@izvrsitelji.rs

Mile Simojlović

PR Javni izvršitelj

011 256-3235, 011 3564-017

Luke Vojvodića 14, Beograd

MB 62838094, PIB 107574574

info@izvrsitelji.rs