POČETNA
KONTAKT

KO SU JAVNI IZVRŠITELJI?

Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ili drugim zakonom. Imenuje ga rešenjem ministar pravde za područje višeg suda i područje privrednog suda.

Javni izvršitelj je lice koje je diplomiralo na pravnom fakultetu, ima položen pravosudni ispit, ispit za izvršitelje i najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke posle položenog pravosudnog ispita.

Javni izvršitelj sprovodi odluke suda osim u slučajevima isključive nadležnosti suda. (čl. 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Sl. glasnik 106/2015).

Javni izvršitelj dužan je da poštuje načelo hitnosti i da donosi odluke i preduzima radnje u zakonskim rokovima.

Javni izvršitelj je lice koje je profesionalno osposobljeno a preduzetnički orijentisano da naplati vaše potraživanje odn. izvrši sudsku odluku koju imate.

Javni izvršitelj ima pravo na naknadu za rad I naknadu troškova prema Javnoizvršiteljskoj tarifi.

NAJNOVIJE VESTI

Jul 2016

Počela primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Promena naziva po sili zakona, tako da umesto IZVRŠITELJ sada nam je naziv JAVNI IZVRŠITELJ

Ministar pravde doneo Javnoizvršiteljsku tarifu koja je stupila na snagu 01.07.2016. godine. Ministar pravde doneo Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom koji je u primeni od 01.07.2016. godine. Preduzete aktivnosti u cilju usaglašavanja poslovanja kancelarija prema novim propisima kao i usaglašavanje softverskih, tehničkih, organizacionih i kadrovskih promena prema novoj regulativi. ... dalje

Jun 2016

Međunarodna konferencija izvršitelja, Republika Bashkortostan

Izvršitelj Dragana Stojkov izlagala je na 7. međunarodnoj konferenciji izvršitelja, održanoj u Ufi, Republika Bashkortostan, u periodu od 08 -12.06.2016. godine, na temu Izvršenje radi ostvarenja nenovčanih potraživanja (predaja pokretnih stvari i deoba stvari)... dalje

LICITACIJE / OGLASI

Dragana Stojkov

PR Javni izvršitelj

011 256-3235, 011 3564-017

Luke Vojvodića 14, Beograd

MB 062838809, PIB 107574566

info@izvrsitelji.rs

Mile Simojlović

PR Javni izvršitelj

011 256-3235, 011 3564-017

Luke Vojvodića 14, Beograd

MB 62838094, PIB 107574574

info@izvrsitelji.rs