POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 78/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Klima uređaj

LG

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 02

Trosed

Crne boje. Koža-drvo,

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 03

Veš mašina

Bez oznake.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 04

Televizor

LG. Crne boje.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 05

TV ormarić

Sa dvoje vrata i četiri fijoke.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 06

Vitrina

Devo-staklo. 1x1.8m

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 07

Ugaona vitrina

Drvo-staklo. 1x1.8m

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 08

Stona lampa

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 78/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 78/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.