POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 92/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Škoda Felicia LX 1.6

2000. godina.

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 02

IMT traktor

Bez registarskih oznaka. Sa kabinom. Crvene boje.

Procenjeno: 240.000,00 RSD
Početna cena: 144.000,00 RSD
Redni broj: 03

Traktorska prikolica

Sive boje. Bez registarskih tablica.

Procenjeno: 100.000,00 RSD
Početna cena: 60.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 92/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 92/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.