POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1258/17

Prodaja neposrednom pogodbom

Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Poslovno stambena zgrada i voćnjak

Poslovno stambena zgrada Pr + 2, broj zgrade 2 i voćnjak u ul. Kragujevački put 2, Vrčin, kat. parc. 4051/9 , List nepokretnosti broj 3446 KO Vrčin (merenjem utvrđena ukupna neto površina objekta 581,65 kvm).

Procenjeno na: 18.364.074,50 RSD
Početna cena: 4.591.019,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su dužni da javnom izvršitelju na adresu sedišta kancelarije u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 dostave pisane ponude za kupovinu nepokretnosti iz tačke I. ovog zaključka koje ne mogu biti niže od početne cene iz prethodne tačke, do 20.04.2018. godine.

Zainteresovani kupci su dužni da uplate jemstvo u visini od 1.836.407,45 dinara što predstavlja 1/10 od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti koje kupac polaže neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd broj 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca u predmetu I.I 1258/17“.

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom između javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, kao prodavca, koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i kupca zaključiće se dana 23.04.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14, sala na I spratu, sa početkom u 14 časova ukoliko budu blagovremeno i u celosti uplaćeno jemstva i dostavljena pisana ponuda javnom izvršitelju.

Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti donosi se odmah posle zaključenja ugovora o prodaji. Kupac je dužan da uplati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd broj 205-177742-71, sa napomenom „uplata ostatka cene u predmetu I.I 1258/17“.