POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1322/17

PRVA javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stan, 117KVM i 4 garažna mesta, Novi Beograd

1) Stambeni prostor koji se nalazi u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu, površine 117 m2,

2) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,

3) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, broj ulaza II, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu,

4) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu,

5) Garažno mesto u Beogradu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici Jurija Gagarina br. 34, opisan u V listu 2 deo strana 1 Lista nepokretnosti br. 4101 KO Novi Beograd, kao posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu.

Stan procenjen na: 20.458.884,60 RSD
Početna cena: 14.321.219,22 RSD
1 mesto, garaža II, suteren: 954.951,20 RSD
Početna cena: 668.465,84 RSD
1 mesto, garaža II, suteren: 1.074.320,10 RSD
Početna cena: 752.024,07 RSD
1 mesto, garaža I, suteren: 1.016.962,10 RSD
Početna cena: 711.873,47 RSD
1 mesto, garaža I, suteren: 1.014.635,65 RSD
Početna cena: 710.244,95 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od:

1) 2.045.888,46 dinara za posebni deo zgrade br. 24, četvorosoban stan na četvrtom spratu

2) 95.495,12 dinara za posebni deo zgrade br. 12, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu

3) 107.432,01 dinara za posebni deo zgrade br. 13, jedno garažno mesto – GARAŽA II, u suterenu

4) 101.696,21 dinara za posebni deo zgrade br. 3, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu 

5) 101.463,56 dinara za posebni deo zgrade br. 4, jedno garažno mesto – GARAŽA I, u suterenu

što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 1322/17”.