POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1328/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Garsonjera, 26 kvm, Voždovac, Beograd

Garsonjera, broj posebnog dela objekta: 9, površina 26 kvm, spratnost: potkrovlje, koja se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, ul. Barajevska br. 4, Beograd, na kat. parc. br. 5567, List nepokretnosti 5787 KO Voždovac (ranije upisano kao zk telo III, redni broj 12, ZKUL 6984 KO Beograd 3).

Procenjeno na: 3.349.993,00 RSD
Početna cena: 2.344.995,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 334.999,28 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71