POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1577/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Televizor

LG 32E

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 02

Klima uređaj

LG 12

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 03

TV polica

Sa 6 fijoka. 0,6 x 1,5m

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 04

Vitrina

Sa 10 polica. 0,6 x 1,5m

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 05

Trosed

Krem boje. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 06

Vitrina

Sa fijokom i 4 police. 1 x 1,5m. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 1577/17, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 1577/17. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.