POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 1714/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je odložena!

Razgledanje nepokretnosti je moguće 12.06.2018. u 11:00h uz najavu na 011 256 3234

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Njive i zemljište pod zgradama, Surčin

-500/5454 idealnih dela

 1. Njiva 2. klase-površine 5088 m2 
 2. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 29m2
 3. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 1m2
 4. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 29m2
 5. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 65m2
 6. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 46m2
 7. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 197m2
 8. Porodična stambena zgrada broj 3-površine u gabaritu 29m2
 9. Porodična stambena zgrada broj 4-površine u gabaritu 65m2

nepokretnosti ukupne površine 5455m2 Beogradu-Surčin ulica Milana Konjovića, upisanih na KP 3792, LN 245 KO Surčin, kao i

 

-200/2149 idealnih dela

 1. Njiva 2. klase-površine 1956 m2
 2. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 26m2
 3. Zemljište pod zgradom-objektom-površine 22m2
 4. Zemljište pod delom zgrade-površine 30m2
 5. Zemljište pod delom zgrade-površine 30m2
 6. Zemljište pod delom zgrade-površine 85m2

nepokretnosti ukupne površine 2149 m2, Beogradu-Surčin ulica Milana Konjovića, upisanih na KP 3793, LN 3577 KO Surčin

Procenjeno na: 2.738.543,60 RSD
Početna cena: 1.916.980,52 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 273.854,36 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1714/17”.