POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 2135/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Stan, 154KVM i garaža, Savski Venac

Stan, Lamela 1, troetažni stan, površine 154 kvm, četvorosoban, koji se nalazi u Beogradu, ul. Aleksandra Tirnanića Tirketa 2/d, u prizemlju Porodične stambene zgrade koja ima četiri lamele, na kat. parc. 21602, br. dela parc. pod zgradom ili objektom 1, evidencijski broj posebnog dela objekta 1, broj posebnog dela objekta bb upisan u List nepokretnosti 1944 KO Savski venac (uknjižena površina se razlikuje od površine na terenu i to za površine terasa u prizemlju i na potkrovlju kao i za celu etažu suterena koji nije upisan u list nepokretnosti i to ukupno 81,05 kvm)

Procenjeno na: 45.293.541,70 RSD
Početna cena: 22.646.771,00 RSD

Garaža, Lamela 1, površine 11 kvm, koja se nalazi u Beogradu, ul. Aleksandra Tirnanića Tirketa 2/d, u prizemlju Porodične stambene zgrade koja ima četiri lamele, na kat. parc. 21602, br. dela parc. pod zgradom ili objektom 1, evidencijski broj posebnog dela objekta 2, broj posebnog dela objekta bb upisan u List nepokretnosti 1944 KO Savski venac (merenjem na terenu utvrđeno da je izveden veći gabarit garaže u odnosu na projektovan, pa je tako nastala razlika u površini te garaža merenjem ima 24,5 kvm).

Procenjeno na: 2.542.587,85 RSD
Početna cena: 1.271.294,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od:

- 4.529.354,17 dinara za stan,
- 254.258,79 dinara za garažu, odnosno
- 4.783.612,96 dinara za stan i garažu zajedno,

što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 3. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 2135/17”.