POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 2143/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Vodovodni Ventil

Veći. Broj markice 00010/17. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 700,00 RSD
Redni broj: 02

Flanšna

Broj markice 00012/17. Deset komada. Cena za komad.

Procenjeno: 200,00 RSD
Početna cena: 140,00 RSD
Redni broj: 03

Hamburški Lukovi

Beoj markica 0012/17. 25 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 200,00 RSD
Početna cena: 140,00 RSD
Redni broj: 04

Prohromske ploče

Raznih dimenzija. Broj markice 00013/17. 12 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 210.000,00 RSD
Početna cena: 147.000,00 RSD
Redni broj: 05

Spojnice

Manje. Broj markice 00014/17. 6 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 700,00 RSD
Redni broj: 06

Spojnica

Veća. Broj markice 00016/17. Jedan komad.

Procenjeno: 1.200,00 RSD
Početna cena: 840,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.I 2143/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 2143/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.