POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 221/17

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

krevet

Monako Natur 160x120

Procenjeno: 33.000,00 RSD
Početna cena: 9.900,00 RSD
Redni broj: 02

Dušek

pleasure 140x90

Procenjeno: 24.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 03

Dušek

Body Support 120x190/200

Procenjeno: 28.000,00 RSD
Početna cena: 8.400,00 RSD
Redni broj: 04

Krevet

New York, tamni orah. 160x120

Procenjeno: 45.000,00 RSD
Početna cena: 13.500,00 RSD
Redni broj: 05

Dušek

Energy Memory 160x190/200

Procenjeno: 41.000,00 RSD
Početna cena: 12.300,00 RSD
Redni broj: 06

Jastuk

Memory. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.800,00 RSD
Početna cena: 540,00 RSD
Redni broj: 07

jastuk

Anatomic. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.250,00 RSD
Početna cena: 375,00 RSD
Redni broj: 08

Krevet

Milano 160x190/200

Procenjeno: 41.000,00 RSD
Početna cena: 12.300,00 RSD
Redni broj: 09

Dušek

Red Dream 160x180/200

Procenjeno: 80.000,00 RSD
Početna cena: 24.000,00 RSD
Redni broj: 10

Krevet

London, eko koža.160x200

Procenjeno: 43.000,00 RSD
Početna cena: 12.900,00 RSD
Redni broj: 11

Dušek

Discos Relax. 160x190/200

Procenjeno: 41.000,00 RSD
Početna cena: 12.300,00 RSD
Redni broj: 12

Dušek

Memo Flex HZ 90x190/200

Procenjeno: 34.000,00 RSD
Početna cena: 10.200,00 RSD
Redni broj: 13

Krevet

Kan 140x200

Procenjeno: 32.000,00 RSD
Početna cena: 9.600,00 RSD
Redni broj: 14

DSušek

Super Memory 15+3, 140x190/200

Procenjeno: 22.000,00 RSD
Početna cena: 6.600,00 RSD
Redni broj: 15

Dušek

Super memory 90x200 16+4

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 16

Nad dušek

Silver Support 90x200

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 17

Dušek

Medika 80/90x190/200

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 18

Natkasna

N7. Dva komada. Cena za komad.

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 2.100,00 RSD
Redni broj: 19

natkasna

T-3. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 2.100,00 RSD
Redni broj: 20

Hoklice

Velike. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 450,00 RSD
Redni broj: 21

Sofa

Palace. Bajc trešnja. 90x190/200

Procenjeno: 13.000,00 RSD
Početna cena: 3.900,00 RSD
Redni broj: 22

Krevet

Siena 140x200

Procenjeno: 31.000,00 RSD
Početna cena: 6.300,00 RSD
Redni broj: 23

Dušek

Flox 80/90x190x200

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 24

Dušek

Nemo Flex 90x190/200

Procenjeno: 31.000,00 RSD
Početna cena: 9.300,00 RSD
Redni broj: 25

Dušek

Enjoy 190/200

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 221/17, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 221/17. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.