POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 313/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Fotelja

Kožna, crvene boje.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 02

Trosed

Krem boje. Kožni.

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 18.000,00 RSD
Redni broj: 03

Fotelja

Krem boje. Kožna.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 04

Kuhinjski aspirator

Cancy

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 05

Platno za projektovanje

Sa nossčem. Vega.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 06

Klub sto

Stakleni.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 07

Kuhinjski element

Donji, sa dvoje vrata i tri fijoke. 2x0.8m

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 08

Kuhinjski element

Sa troje vrata i tri fijoke. 3x0.8m

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 09

Kuhinjski element

Donji, za sudoperu, sa dvoje vrata i tri fijoke.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 10

Mašina za suđe

Bez oznake. Bele boje.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 313/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 313/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.