POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 344/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Zemljište, poslovni i stambeni objekti, šuma

  • zemljišta pod zgradom – objektom, broj zgrade 1, površine 1a 26 m2 na potesu Crne Međe, na kat. parceli broj 1231,
  • zemljišta pod zgradom – objektom, broj zgrade 2, površine 1a 10 m2 na potesu Crne Međe, na kat. parceli broj 1231,
  • zemljišta pod zgradom – objektom, broj zgrade 3, površine 2a 88 m2 na potesu Crne Međe, na kat. parceli broj 1231,
  • zemljišta pod zgradom – objektom, broj zgrade 4, površine 23 m2 na potesu Crne Međe, na kat. parceli broj 1231,
  • šuma 3. klase, površine 18 a 66 m2 na potesu Crne Međe, na kat. parceli broj 1231,

sve upisano u List nepokretnosti broj 1036 KO Dren u privatnoj svojini ovde izvršnog dužnika, ALEKSANDAR SPASOJEVIĆ, Lazarevac, ul. Stefana Nemanje 136 u udelu 2405/2413 i Darka Spasojevića u udelu 8/2413 koji je dužan da trpi namirenje na nepokretnostima i

  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 126 m2 , spratnosti Pr+Sp, na potesu Crne Međe, na parceli broj 1231,
  • poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 2, površine 110 m2 , spratnosti Pr, na potesu Crne Međe, na parceli broj 1231,
  • poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 3, površine 288 m2 , spratnosti Pr+Pk, na potesu Crne Međe, na parceli broj 1231,

sve upisano u List nepokretnosti broj 1036 KO Dren u privatnoj svojini ovde izvršnog dužnika, ALEKSANDAR SPASOJEVIĆ, Lazarevac, ul. Stefana Nemanje 136 u udelu 1/1.

Procenjeno na: 49.786.605,00 RSD
Početna cena: 34.850.623,50 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja i to u visini od 4.978.660,50 dinara, što predstavlja 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 344/16”.