POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.i.br. 985/17

Prva javna prodaja

Početne cene su
70%
od procenjene vrednosti
31.05.2018. u 14:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 30.05.2018. u 11:00 na adresi Beograd - Surčin, ul. Šeherezadina 23/A.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Garnitura

Trosed, dvosed i fotelja. Sivo plava.

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 17.500,00 RSD
Redni broj: 02

LCD TV

LG

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 10.500,00 RSD
Redni broj: 03

Komoda - Vitrina

 

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.800,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.I 985/17, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 985/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.