POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 109/13

PRVA javna prodaja

Početne cene su bile
60%
od procenjene vrednosti
15.05.2014. u 12:00h
održano je usmeno javno nadmetanje

Popisane stvari su uspešno prodate!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Poslovni prostor, lokal L39,

u okviru stambenog objekta na kat.parceli 7434/1 KO Voždovac, ukupne površine 180,59m2, od kojih 27,35 m2 u prizemlju i 153,24m2 u suterenu zgrade ul. Vojvode Stepe 353 u Beogradu, kao USELJIVA.

Procenjeno na: 16.632.662,40 RSD
PRODATO!

Uslovi učestvovanja na licitaciji

VI. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su prethodno položila jemstvo u iznosu od 1.663.266,24 dinara, što je 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 14.05.2014. godine. VII.

Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj „I.ii 9/14”.