POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Mile Simoijlović

Posl. broj: I.ii.br. 14/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
02.03.2017. u 12:00h
održaće se prodaja pokretnih stvari na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari mogu se razgledati dana 21.02.2017. godine u 12,00 časova na adresi skladišta izvršnog poverioca u ul. Smederevski put 2a, Boleč.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kompjuterski sto

braon boje

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kompjuterski sto

bež boje

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 03

Korpus

sa tri fijoke, bež boje. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 2.500,00 RSD
Redni broj: 04

Korpus

sa tri fijoke, bež boje. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 2.500,00 RSD
Redni broj: 05

Štampač

Tally Genikon

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 06

Laptop računar

Dell

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 07

Skener

Mustec

Procenjeno: 5.500,00 RSD
Početna cena: 2.750,00 RSD
Redni broj: 08

Štampač

Canon sa skenerom

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 2.500,00 RSD
Redni broj: 09

PC računar

sa monitorom i tastaturom. 4 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 10

Fotelje

Sive. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.000,00 RSD
Redni broj: 11

Klub sto

Siv sa staklom.

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 2.000,00 RSD
Redni broj: 12

Klima uređaj

Korel

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 13

Kancelarijski sto

Braon boje, manji.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 14

Kancelarijski sto

Bež boje. Oko 220x70cm

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 15

Radni sto

200x130cm

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 16

Presa za sito štampu

 

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Početna cena: 30.000,00 RSD
Redni broj: 17

Mašina

Manja, nepoznata svrha (termo presa za kape)

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 20.000,00 RSD
Redni broj: 18

Polimiks mašina

 

Procenjeno: 100.000,00 RSD
Početna cena: 50.000,00 RSD
Redni broj: 19

Mašina za pranje veša

Gorenje WA 60089

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 20

Mašina za štampanje - Ploter

sa pripadajućim računarom.

Procenjeno: 370.000,00 RSD
Početna cena: 185.000,00 RSD
Redni broj: 21

Mašina za sečenje

Kater

Procenjeno: 81.000,00 RSD
Početna cena: 40.500,00 RSD
Redni broj: 22

Dvosed

Braon boje, pleteni.

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 4.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 14/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.