POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 21/15

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
09.07.2015. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kontejner građevinski

veći, bele boje.

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kontejner građevinski

manji, bele boje.

Procenjeno na: 40.000,00 RSD
Početna cena: 24.000,00 RSD
Redni broj: 03

Odpadno gvožđe

oko 500kg.

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 21/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 21/15".