POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 36/15

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
19.06.2015. u 13:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Mercedes Terenski Kamion

za posebne namene. br. šasije WDB 4051221V211175, br motora 90492800581608, 2007 god.

Procenjeno: 8.000.000,00 RSD
Početna cena: 4.800.000,00 RSD
Redni broj: 02

Vibro ploče

komplet za Unimog. Model АS BAUGERAETE. Tip ПВ-12000. 2007. god.

Procenjeno: 2.000.000,00 RSD
Početna cena: 1.200.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 146/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 146/15".