POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Mile Simoijlović

Posl. broj: I.ii.br. 37/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
18.01.2017. u 12:00h
održaće se prodaja pokretnih stvari na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Stvari se mogu pogledati 09.01.2017. u 11h uz zakazivanje na 011 256-32-34 i 011 256-32-35

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Klima uređaj

Housel

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 02

Klima uređaj

Kalvert

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 03

Projektor

Benq, sa platnom.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 04

Kancelarijske stolice

Plave boje, metal/platno. 9 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 150,00 RSD
Redni broj: 05

Kancelarijske stolice

Crvene boje, metal/platno. 12 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 150,00 RSD
Redni broj: 06

Sigurnosna kasa

Dvodelna

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 07

Sigurnosna kasa

Jednodelna

Procenjeno: 25.500,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 08

Fotokopir aparat

Canon IR2018

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 09

Sigurnosna kasa

Jednodelna

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 10

Klima uređaj

Housel

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 11

Sigurnosna kasa

Jednodelna

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 12

Laptop

HP

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 13

Kopir HP Kolor laser

CP2025

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 14

Klima uređaj

Housel

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 15

Fotokopir uređaj

HP M1217.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 16

Lapop

HP crno-crveni

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 17

Klima uređaj

Midea

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 18

Kompjuter Samsung

Sa monitorom, mišem i tastaturom.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 19

Kompjuter LG

Sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 20

Kompjuter Samsung

Sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 21

Komputer BENQ

Sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 22

Kompjuter Belnea

Sa monitorom, tastaturom i mišem.

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 37/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 37/16“.