POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 38/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
26.10.2016. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kuhinjski Element

Viseći

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 02

Mašina za sudove

Gorenje Logistic

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 03

TV LCD

LG

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 04

Muzički stub SONY

Dva zvučnika, 4 komponene i polica

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 05

Komoda

 

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 06

polica

Zidna

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 07

Klima uređaj

LG

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 08

Ugaona garnitura

sa foteljom.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 38/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 38/16".