POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 44/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
09.03.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće 23.02.2017. u 11h na adresi Beograd - Vračar, Ohridska 15.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kuhinjski element

Viseći, 225 x 80cm, sa aspiratorom.

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 12.500,00 RSD
Redni broj: 02

Kuhinjski element

Donji, 246 x 90cm.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 03

Ugradna ploča

sa 4 ringle. Bosch.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 04

Ugradna rerna

Bosch

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 05

Frižider

Bosch

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 06

Televizor Sharp

Neispravan, polomljen ekran.

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 500,00 RSD
Redni broj: 07

Klima uređaj

Galanz

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 44/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.