POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojskov

Posl. broj: I.ii.br. 044/14

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
27.04.2016. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256 3234 i 011 256 3235.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Ugaona Garnitura

Bež

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 02

TV polica

 

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 03

Kafe sto

 

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 04

Mašina za sudove

ELIN

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 05

Komoda

 

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177748-53 koji se vodi kod Komercijialne banke AD Beograd sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 44/14, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 44/14 ".