POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Mile Simojlović

Posl. broj: I.ii.br. 48/14

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
03.02.2015. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011/256-32-34 i 011/256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Štamparska mašina Geoman Man Roland AG

Štamparska mašina Geoman MAN ROLAND AG (serijski broj 4054065 sa sledećim elementima:
Kran za montažu WOLFGANG MAUERER Gmbh,serijski broj KR100. Kompresorska stanica ATLAS COPCO AD, komada 2, serijski brojevi: API 515383, API 5153854. Platforma, serijski broj: P001. Rezervoar za vazduh, MIP PROCESNA OPREMA, serijski broj: 20800283. Ručni transporter sistem rolni NA-INŽENjERING, serijski broj: TR010. Cevi za vazduh, OGITERM. Viljuškar dobavljač BUILCON, TOYOTA br.60934

Procenjeno: 80.000.000,00 RSD
Početna cena: 48.000.000,00 RSD
Redni broj: 02

CTP sistem za izradu štamparskih ploča

Polovni CTP sistem za izradu štamparskih ploča marka KODAK TRENDSETTERNEWS CTP, komada 2, sn: NG 0497, NG 0498 u šta je uključeno: Sistem za snabdevanjem bojom SUN CHEMICAL PRINTING ING sa 4 kontejnera, serijski brojevi: 40000015920, 40000015921, 40000015922, 40000015923, kontejneri 4 komada serijski brojevi: 40000016041, 400000116042, 40000016043, 40000016044. Štampač za štamparske ploče ELMED DOO, serijski broj A200 XS. Transportni sistem koji povezuje CTP sistem i sistem za perforaciju (razvijačica, 85 HDX kom. 2, serijski brojevi: 94213-1060, 94213-1061; G/J prihvatna stanica kom. 2 UTMGE 249-11665-1008, UTMGE 249-11665-1008; G/J transportna stanica CDHGR 119-11665-1008. Transportni sistemza odlaganje izrađenih štamparskih ploča (G/J odlaganje ploča 0066151 GR 002-11665-1008)

Procenjeno:14.000.000,00 RSD
Početna cena: 8.400.000,00 RSD
Redni broj: 03

Sistem za savijanje i perforaciju štamparskih ploča

Potupno automatski sistem za savijanje i perforaciju štamparskih ploča (sistem za savijanje i bušenje ploča P-EDGE 38GR021-1165-1008)

Procenjeno: 3.300.000,00 RSD
Početna cena: 1.980.000,00 RSD
Redni broj: 04

Linija za preuzimanje štamparskih primeraka

Linija za preuzimanje štampanih primeraka sa rotacije, koja se sastoji od : Sistem univerzalnog transporta (glavni UTR). Multi-Stack sistem. Stanica za preuzimanje sistem elektromaterijala. FERAG AG transportni sistem (prihvatna stanica: 20.48.0101-120466. Vozačica 1 40.16.1001-120468, vozačica 2 40.16.1001-120469. Izlaz 29.71.2201-120467. Kablovi za povezivanje FERAG

Procenjeno: 15.500.000,00 RSD
Početna cena: 9.300.000,00 RSD
Redni broj: 05

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“ pick-up, registarskih oznaka BG-781-221

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 06

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“ pick-up, registarskih oznaka BG-781-223

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 07

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“ pick-up, registarskih oznaka BG-781-224

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 08

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“ pick-up, registarskih oznaka BG-781-224

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 09

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“, registarskih oznaka BG-744-357

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 10

Yugo Florida

Vozilo „Yugo Florida“ pick-up, registarskih oznaka BG-495-DG

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 11

Fiat Punto

Vozilo „Fiat Punto van“ registarskih oznaka BG-414-MB

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177748-53 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 48/14, kod Komercijalna banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 48/14."