POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 48/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
12.01.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Manji frižider

Quadro

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 02

Fotokopit Cannon

IR 1600 - Neispitan

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 03

Slika

Autor Ranković. 80x100cm

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 04

Slika

Autor Bogoda (prezime nečitko). 1980. 50x40cm

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 05

Kancelarijske stolice

Crne. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1000,00 RSD
Početna cena: 300,00 RSD
Redni broj: 06

Kancelarijske stolice

Crne, manje. 2 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 150,00 RSD
Redni broj: 07

Slika u ramu

Bez autora. Motiv dvor. 60x40cm

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 08

Bakrorez

Železničar. 67x50cm

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 09

Slika

Autor Mišković Dušan. 50x65cm

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 10

Slika "Stešenište"

Mirko Ognjanović. 1987. 70x50cm

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 11

Slika kolaž

Popov. 30x48cm

Procenjeno: 4.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 12

Kancelarijski sto

sa fijokama

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 48/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 48/16".