POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 059/14

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
09.09.2014. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića br.14, Beograd.

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 063 210 364.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

MONITOR

Samsung

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 02

ZVUČNICI ZA KOMPJUTER

Par

Procenjeno na: 4.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 03

Štampač

Samsung

Procenjeno na: 4.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 04

Kancelarijska Fotelja

Crna

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 600,00 RSD
Redni broj: 05

TA peć

Bez oznake

Procenjeno na: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
 
Redni broj: 06

Kancelarijski sto

 

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 07

RAF veći

sa 10 polica

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 08

Raf veći

Sa 6 polica, oko 5 metara

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
 
Redni broj: 09

Raf manji

Sa 4 police, oko 5 metara

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.300,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 59/14, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 59/14“.