POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 78/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
04.05.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je moguće 26.04.2017. u 16h uz najavu na 060 3607-633

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

1/3 dvosobnog stana na Vračaru

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA idealnog dela nepokretnosti u susvojini izvršnog dužnika, MILAN PJEŠČIĆ, Beograd, ul. Svetozara Markovića br. 39 i to 1/3 idealnog dela dvosobnog stana br. 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 6, na prvom spratu, levo od ulaza, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje spratnosti Pr+5+Pk na katastraskoj parceli 5136, broj dela parcele pod zgradom 1, upisano u List nepokretnosti 2956 KO Vračar, u ul. Svetozara Markovića 39 (zgrada na adresi Kralja Milana broj 33, ulična na uglu sa Svetozara Markovića) i to se prodaje kao USELjIVA.

Procenjeno na: 7.720.483,20 RSD
Početna cena: 4.632.289,92 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 772.049,00 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti idealnog dela nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome podnesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 03.05.2017. godine, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 – broj: 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 78/16”.