POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 82/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
19.04.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari mogu se razgledati na adresi 29. novembra br. 37, Beograd-Vrčin dana 13.04.2017. godine u 16,00 časova uz najavu na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

TV Vivax 32"

 

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 7.200,00 RSD
Redni broj: 02

Ugaona garnitura

Braon boje

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 03

Kafe sto

Stakleni, ovalni.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 04

Sto za bilijar

 

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 05

Tv Polica

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 06

Ogledalo

Veće.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 07

Kuhinjski element

Viseći, sa aspiratorom.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 08

Kuhinjski element

Donji.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 09

Orman

Sa 6 vrata i 2 fijoke.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 10

Orman

Dvokrilni.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 11

Mašin za veš

Beko

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 12

Kosilica za travu

Crvene boje.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 13

Kosilica za travu

Žute boje.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 14

Gume automobilske

165/60/15. 4 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 15

Motorna testera

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 82/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 82/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.