POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 087/13

DRUGA javna prodaja

Početna cena je
30%
od procenjene vrednosti
24.04.2014. u 14:00h
održano jee usmeno javno nadmetanje

Popisane stvari su uspešno prodate!

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

VW Golf IV 1998 god.

Procenjeno na: 250.000,00 RSD
PRODATO!

 

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na račun izvršitelja broj 205-177742-71 sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju poslovni broj I.ii. br. 87∕13".