POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 90/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
27.04.2018. u 13:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje je moguće uz prethodnu najavu telefonom 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Kožna fotelja

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 03

Kožni trosed

CRT E72

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 04

TV Samsung

CRT E72

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 05

Slika

Oko 2x1m. Autor nepoznat

Procenjeno: 300.000,00 RSD
Početna cena: 90.000,00 RSD
Redni broj: 06

Štampač

Cannon

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 07

Monitor

Acrer

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 08

Muzički sub

Technics sa dva zvučnika.

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 09

Pojačalo

Marantz

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 90/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 90/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.