POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 093/13

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
14.02.2014. u 12:30h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Ratnih vojnih invalida 48, Borča, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-3234 / 256-3235.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

LCD TV

Beko

Procenjeno na: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 02

PC Računar

sa tastaturom i monitorom

Procenjeno na: 7.000,00 RSD
Početna cena: 4.200,00 RSD
Redni broj: 03

TV Polica

 

Procenjeno na: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 04

Kompjuterski sto

 

Procenjeno na: 1.500,00 RSD
Početna cena: 900,00 RSD
Redni broj: 05

Radni sto

sa policom

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD