POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 113/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
27.06.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

LCD TV

Sony

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 20.000,00 RSD
Redni broj: 02

Muzički stub

Sa dve komponente i 2 zvučnika.

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Početna cena: 25.000,00 RSD
Redni broj: 03

Garnitura

2 fotelje, tabure i kafe sto.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 04

Garnitura

Orman, komoda, polica i kompjuterski sto.

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Početna cena: 25.000,00 RSD
Redni broj: 05

Laptop računar

DELL

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 06

Klima uređaj

LG

Procenjeno: 12.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 07

Mašina za veš

Bosch

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 08

PC računar

Sa monitorom i tastaturom.

Procenjeno:20.000,00 RSD
Početna cena: 10.000,00 RSD
Redni broj: 09

Regal

 

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 5.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.I 113/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 113/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.