POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 116/14

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
23.01.2015. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 060/360-76-33, 011 256-32-34.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Šank Pult

 

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 02

Orman dvokrilni

 

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 03

Vitrina

sa staklenim policama, visoka oko 2m

Procenjeno na: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
Redni broj: 04

Komoda

drvena sa dvoje vrata i 4 fijoke

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

Vitrina

otvorena, visoka oko 2m

Procenjeno na: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1,800,00 RSD
Redni broj: 06

Kauč

Braon boje

Procenjeno na: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD
Redni broj: 09

KLima uređaj

Galantz,sa daljinskim upravljačem..

Procenjeno na: 12.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 10

Mašina za veš

Beko

Procenjeno na: 20.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 11

Kupatilski ormarić

sa ogledalom

Procenjeno na: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 116/14, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 116/14".