POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 120/15

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
23.06.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje stvari je moguće 19.06.2017. u 11h na adresi 13. Oktobra br 13.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Usisivač

Portotecnica Mirage 1640

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 7.500,00 RSD
Redni broj: 02

Paletar

Ručni

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 03

Kompresor za pranje

Lavor Mach

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 04

KOmpresor za vazduh

Plave boje.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 05

Monitor za kompjuter

Samsung. Sive boje.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 06

Dioptrijska stakla

Mineralna. Raznih dioptrija. Bela. 74.120 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 150,00 RSD
Redni broj: 07

Dioptrijska stakla

Foto (RNB, RNG). Raznih dioptrija. 13.848 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.500,00 RSD
Početna cena: 450,00 RSD
Redni broj: 08

Dioptrijska stakla

CR. Plasična. Raznih diptrija. 42.283 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 500,00 RSD
Početna cena: 150,00 RSD
Redni broj: 09

Dioptrijska stakla

Impect CR. 11.330 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.500,00 RSD
Početna cena: 1.050,00 RSD
Redni broj: 10

Dioptrijska stakla

Titany. 8.731 komad. Cena za komad.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 11

Metalne police

Sive boje. Različitih dimenzija. 810 delova.

Procenjeno: 81.000,00 RSD
Početna cena: 24.300,00 RSD
Redni broj: 12

Mašina za pranje i poliranje

dioptrijskih stakala. NN marke

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD
Redni broj: 13

Kopir aparat

3 u 1. IR 1020

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 4.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 120/15, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 120/15. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.