POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 123/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
10.05.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje stvari je moguće 03.05.2017. u 12h uz najavu na 011 256-32-34 i 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Opel Vivaro

BG 851 KH, bele boje..

Procenjeno: 450.000,00 RSD
Početna cena: 270.000,00 RSD
Redni broj: 02

Televizor

Samsung 42

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 18.000,00 RSD
Redni broj: 03

Zvučnik

BMP. 3 komada cena za komad.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 04

Mikseta

Maskie

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 05

Klima uređaj

Funai. 3 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 06

Stolice

Drveo - platno. 97 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 07

Stolovi

1x1.2m. 6 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.500,00 RSD
Početna cena: 2.100,00 RSD
Redni broj: 08

Stolovi

1x1m. 20 komada. Cena za komad..

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.800,00 RSD
Redni broj: 09

Kafe aparat

Faema sa mlinom za kafu..

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 10

Monitor

Asus

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 123/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 123/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.