POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 125/15

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Dvosoban Stan

Dvosoban stan br. 1, desno od ulaza, u prizemlju zgrade upisane kao stambena zgrada za kolektivno stanovanje – Deo ulična, izgrađene na kat.parceli br. 363 na Vračaru, u ul. Prote Mateje br. 39, upisane u List nepokretnosti br. 2499 KO Vračar.

Procenjeno na: 12.508.641,60 RSD
Početna cena: 7.505.184,96 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1.250.864,16 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti i o tome dostavili dokaz izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno zaključno sa 25.02.2016. godine. Lica koja u navedenom roku iz prethodnog stava ovog zaključka nisu uplatila jemstvo nemaju pravo učestvovanja na nadmetanju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov broj 205-177742-71 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii br. 125/15”.