POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 131/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
06.09.2016. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Razgledanje nepokretnosti je 19.08.2016. i 30.08.2016. u 11:00h.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Garaža, površine 15m²

Garaža, garažno mesto broj 1, površine 15m2, koja se nalazi u suterenu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 9 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 15.000 EUR-a odnosno u iznosu od 1.807.146,00 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 1.084.287,60 RSD

Garaža, površine 14m²

Garaža, garažno mesto broj 2, površine 14m2, koja se nalazi u suterenu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 10 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 14.000 EUR-a odnosno 1.686.669,60 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 1.012.001,76 RSD

Garaža, površine 10m²

Garaža, garažno mesto broj 3, površine 10m2, koja se nalazi u suterenu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 11 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 10.000 EUR-a odnosno 1.204.764,00. dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 722.858,40 RSD

Garaža, površine 13m²

Garaža, garažno mesto broj 10, površine 13m2, koja se nalazi u podrumu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 7 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 13.000 EUR-a odnosno 1.566.193,20 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 939.715,92 RSD

Garaža, površine 12m²

Garaža, garažno mesto broj 8, površine 12m2, koja se nalazi u podrumu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 5 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika BRANISLAVA ČAKIĆA, po ceni od 12.000 EUR-a odnosno 1.445.716,80 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 867.430,08 RSD

Garaža, površine 15m²

Garaža, garažno mesto broj 9, površine 15m2, koja se nalazi u podrumu, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 6 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika BRANISLAVA ČAKIĆA, po ceni od 15.000,00 EUR-a odnosno u iznosu od 1.807.146,00 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 1.084.287,60 RSD

Poslovni prostor površine 59m²

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 59m2, koji se nalazi u prizemlju, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 12 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 118.000,00 EUR-a odnosno u iznosu od 14.216.215,20 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 8.529.729,12 RSD

Poslovni prostor površine 44m²

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 44m2, koji se nalazi u prizemlju, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 13 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika „RB-AMENOFIS“ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ulica Jurija Gagarina 185, po ceni od 88.000,00 EUR-a odnosno u iznosu od 10.601.923,20 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 6.361.153,92 RSD

Jednosoban stan površine 58m²

Jednosoban stan broj 8, površine 58m2, prema podacima iz Lista nepokretnosti 2218 KO Vračar sada Lista nepokretnosti 4503 KO Vračar (tavanski prostor u naravi adaptiran u stambeni prostor-Dupleks stan broj 8, površine 116m2) koji se nalazi u potkrovlju broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 21 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika BRANISLAVA ČAKIĆA, po ceni od 197.200,00 EUR-a odnosno u iznosu od 23.757.946,08 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 14.254.767,65 RSD

Jednosoban stan površine 64m²

Jednosoban stan broj 9, površine 64m2, prema podacima iz Lista nepokretnosti 2218 KO Vračar (tavanski prostor u naravi adaptiran u stambeni prostor-Dupleks stan broj 9, površine 128m2) koji se nalazi u potkrovlju broj dela parcele pod zgradom ili objektom 3, evidencijski broj posebnog dela objekta 22 u ulici Vojvode Petka broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 1086/1, ranije upisana u List nepokretnosti broj 2218, sada upisana u List nepokretnosti broj 4503 KO Vračar, u vlasništvu izvršnog dužnika BRANISLAVA ČAKIĆA, po ceni od 217.600,00 EUR-a odnosno u iznosu od 26.215.664,64 dinara, po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2015. godine, koja je utvrđena zaključkom Prvog osnovnog suda u Beogradu 9I 6344/12 od 20.11.2015. godine.

Početna cena: 15.729.398,78 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10 % od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja. Jemstvo se polaže u gotovom novcu, uplatom na namenski račun izvršitelja Dragane Stojkov, broj 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 131/16".