POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 136/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
29.06.2016. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 ili 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 02

Mašina bigerica-perforirka

Bez oynake.

Procenjeno: 200.000,00 RSD
Početna cena: 60.000,00 RSD
Redni broj: 03

Klamerica "Standard"

 

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Početna cena: 18.000,00 RSD
Redni broj: 04

Tul mašina

poligraf za sečenje tabaka

Procenjeno: 300.000,00 RSD
Početna cena: 90.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 136/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 136/16".