POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 138/16

prodaja neposrednom pogodbom

21.02.2017. u 15:00h
održaće se razgledanje pokretne stvari na adresi
ulica Bulevar Oslobođenja 75, Beograd

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Mercedes MB 100D - teretno vozilo

Prihvata se predlog izvršnog poverioca iz podneska od 14.12.2016. godine o prodaju neposrednom pogodbom, pokretne stvari popisane na zapiskiku o popisu stvari Privrednog suda u Beogradu od 19.11.2015. godine - teretnog vozila Mercedes MB 100D.

Određuje se razgledanje pokretne stvari iz predhodnog stava ovog zaključka za dan 21.02.2017. godine u 15:00 časova, na adresi prebivališta izvršnog dužnika Vere Maksimović, u ulici Bulevar oslobođenja bg. 75, Beograd.