POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 146/15

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
26.06.2015. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 060/30-93-545.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Rashlanda vitrina

od rostfraja, sa 5 vrata.

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 03

Dvodelna sudopera

sa radnim stolom.

Procenjeno na: 30.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD
Redni broj: 04

Ogledalo

Zidno.

Procenjeno na: 2.000,00 RSD
Početna cena: 600,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 146/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 146/15".