POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 148/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
17.01.2017. u 13:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati 5.01.2017. u 11h uz najavu na 011 256-32-34 i 011 256-32-35

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

ŠKODA SUPERB

BG 147-GJ 2006. god.

Procenjeno: 530.000,00 RSD
Početna cena: 159.000,00 RSD
Redni broj: 02

KOMBI HYNDAI

BG 203 CD H-1 2.5 DSL 9S 2002. god.

Procenjeno: 310.000,00 RSD
Početna cena: 93.000,00 RSD
Redni broj: 03

DACIA LOGAN

BG 994-RG 2006. god.

Procenjeno: 250.000,00 RSD
Početna cena: 75.000,00 RSD
Redni broj: 04

MITSUBISHI CARISMA

1.6 GTL BG 313 ZĐ 1997. god.

Procenjeno: 250.000,00 RSD
Početna cena: 75.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 148/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 148/16".