POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 148/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
18.05.2017. u 10:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

RAZGLEDANjE VOZILA

RAZGLEDANjE VOZILA koja se nalaze u Beogradu na tri lokacije biće omogućena 10.04.2017 godine, sledećim redom:

Redni broj: 01

Dacia Logan 1.5 DCI

2004. godište. Lokacija: Beograd

Procenjeno: 240.000,00 RSD
Početna cena: 72.000,00 RSD
Redni broj: 02

Kamion Zastava

Turbo Rival 49.10X. Lokacija: Batajnica

Procenjeno: 500.000,00 RSD
Početna cena: 150.000,00 RSD
Redni broj: 03

Kamion TAM 75

1983. godište.Lokacija: Ali Bunar

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Početna cena: 36.000,00 RSD
Redni broj: 04

Škoda Felicia 1.9 GLX

2000. godište. Lokacija: Paraćin

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD
Redni broj: 05

Kombi Hyundai 2.5 TD

2000. godište. Lokacija: Niš

Procenjeno: 240.000,00 RSD
Početna cena: 72.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 148/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 148/16. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.