POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 157/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
Prodaja je otkazana!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

Zgrade, parcele, zemljište - Grocka

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti

  • porodične stambene zgrada broj 1, spratnosti P+0 ( u naravi P+Pot ) ukupne neto-korisne površine 188,73 m2, površine zemljišta pod zgradom 126 m2, upisane u List nepokretnosti broj 1003 KO Grocka, izgrađena na kat.parceli 1471/1 (vrednost 10.058.674,00 dinara)
  • parcele površine 19,64 ari ( ili 1.964 m2 ) upisane u List nepokretnosti broj 1003 KO Grocka, kat.parcela 1471/1 (vrednost 2.520.833,20 dinara)
  • zemljišta-po kulturi „voćnjak“ ukupne površine 268 m2 upisano u List nepokretnosti broj 1003 KO Grocka, kat.parcela 1471/3(vrednost 327.603,20 dinara)
  • poslovne zgrade broj 2 za koju nije utvrđena delatnost-bazen, ukupne površine 212 m2, upisane upisano u List nepokretnosti broj 1003 KO Grocka (vrednost 8.811.059,20 dinara)
  • zgrade za koju nije utvrđena namena ( P+0 ) 80 m2, izgrađena na kat.parceli 1471/3 (72m2) i delom na kat.parceli 1471/1(8m2), (vrednost 2.347.008,00 dinara)

u svojini izvršnog dužnika, SRĐAN ANTIĆ, Beograd - Grocka, ul. Srpsko-grčkog prijateljstva 45/3, u svojini 1/1 i to se prodaje kao USELjIVA.

 

Procenjeno na: 24.065.177,60 RSD
Početna cena: 7.219.553,28 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 2.406.517.76 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka. i o tome obaveste javnog izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno jemstvo se može uplatiti zaključno sa 09.02.2017. godine do 12 časova. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja broj 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 157/16”.