POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 161/16

Prva javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
17.05.2017. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Stvari se mogu pogledati 10.05.2007 u 13h uz najavu na 011 256-32-34 ili 011 256-32-35.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Aparat za espreso

sa dve jedinice. Rancilio. Neispravan. Sa mlinovima za kafu.

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 02

PC računar

Sa monitorom, tastaturom, štampačem i displejom za fiskalnun kasu.

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 18.000,00 RSD
Redni broj: 03

Mašina za šivenje

Singer

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 04

Stolovi za ručavanje

10 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.200,00 RSD
Redni broj: 05

Klupa

18 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 1.000,00 RSD
Početna cena: 600,00 RSD
Redni broj: 06

Kalorifer

 

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 07

Klima uređaj

Midea. 4 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 15.000,00 RSD
Početna cena: 9.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 161/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 161/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.