POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 1794/12

Druga javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
19.05.2014. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
ul. Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati 12.05.2015 godine u 10 h.

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

 
Redni broj: 01

KancelarijSki StO

Okrugli.

Procenjeno: 8.000,00 RSD
Početna cena: 2.400,00 RSD
 
Redni broj: 02

Kancelarijske stolice

8 komada

Procenjeno na: 1.200,00 RSD
Početna cena: 450,00 RSD
 
Redni broj: 03

Gladijator Mašina

Markus Gym

Procenjeno na: 40.000,00 RSD
Početna cena: 12.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ivk.br. 1794/12, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ivk.br. 1794/12.