POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 186/17

PRODAJA NEPOSREDNOM POGODBOM

Rok za predaju ponuda je
29.09.2017. u 11:45h
Pisanu ponudu dostaviti na adresu:
Luke Vojvodića 14, Beograd

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Priključno vozilo-Prikolica

Reg oznaka: AŠ 899-BG Marka: КASSBOHRER Model: XS MAXIMA Broj šasije: WКVDAF30300039935

Procenjeno: 2.028.069,00 RSD
Prodaja neposrednom pogodbom

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su dužni da javnom izvršitelju na adresu sedišta kancelarije u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 dostave pisane ponude za kupovinu pokretne stvari iz tačke 1. ovog zaključka, do 29.09.2017. godine do 11,45 časova. Zainteresovani kupci su dužni da uplate jemstvo u visini od 202.806,90 dinara što predstavlja 1/10 od utvrđene tržišne vrednosti pokretne stvari koje kupac polaže neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd broj 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca u predmetu I.I 186/17“.