POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 187/16

Druga javna prodaja

Početne cene su
50%
od procenjene vrednosti
Prodaja nije uspela!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Veća boca za varenje

32 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 5.000,00 RSD
Redni broj: 02

Manja boca za varenje

8 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 7.000,00 RSD
Početna cena: 3.500,00 RSD
Redni broj: 03

Boca za plin

50L. 5 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena:5.000,00 RSD
Redni broj: 04

Aparat za autogeno varenje

Varming 1600. Neispitan.

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.000,00 RSD
Redni broj: 05

Tocilo za oštrenje

Neispitano

Procenjeno: 2.000,00 RSD
Početna cena: 1.000,00 RSD
Redni broj: 06

Aparat za gašenje požara

C9. 7 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 5.000,00 RSD
Početna cena: 2.500,00 RSD
Redni broj: 07

Aparat za gašenje požara

C6. 3 komada. Cena za komad.

Procenjeno: 3.000,00 RSD
Početna cena: 1.500,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 187/17“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.