POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 188/15

DRUGA javna prodaja

Početne cene su
30%
od procenjene vrednosti
03.11.2015. u 12:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 02

Muzički uređaj

Marantz sa tri zvučnika

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Početna cena: 18.000,00 RSD
Redni broj: 03

TV Polica

Crna

Procenjeno: 6.000,00 RSD
Početna cena: 3.600,00 RSD
Redni broj: 09

Klima uređaj

Panasonic

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD
Redni broj: 10

Usisivač

Zepter

Procenjeno: 25.000,00 RSD
Početna cena: 15.000,00 RSD
Redni broj: 17

Komada manja

Bela, sa tri fijoke i dvoje vrata.

Procenjeno: 10.000,00 RSD
Početna cena: 6.000,00 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 188/15, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 188/15".