POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 190/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
27.10.2016. u 11:00h
održaće se usmeno javno nadmetanje na adresi
Luke Vojvodića 14, Beograd

Popisane stvari se mogu pogledati zakazivanjem termina na 011 256-32-34 i 011 256-32-35

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA NEPOKRETNOSTI upisanih u List nepokretnosti 7342 KO Kovin i to:.

Pomoćna zgrada-CRPNA STANICA

broj etaža: PR 1, koja se nalazi u ulici Crne Njive, na katastarskoj parceli br. 5547/6, br. zgrade 1, površine 16 m2 sa poljoprivrednim zemljištem, zemljište pod zgradom -objektom, ulica Crnje Njive površine 16 m2,

Pomoćna zgrada-SANITARNO-PROFILAKTIČKI ČVOR

broj etaže: PR 1, koja se nalazi u ulici Crne Njive, na katastarskoj parceli br. 5547/6, br. zgrade 2, površine 224m2 sa poljoprivrednim zemljištem, zemljište pod zgradom -objektom, ulica Crnje Njive, površine 224 m2,

Pomoćna zgrada-KOTLARNICA I EL.AGREGAT

broj etaže: PR 1, koja se nalazi u ulici Crne Njive, na katastarskoj parceli br. 5547/6, br. zgrade 3, površine 177 m2 sa poljoprivrednim zemljištem, zemljište pod zgradom -objektom, ulica Crnje Njive površine 177m2,

Pomoćna zgrada-PROIZVODNI OBJEKAT

broj etaže: PR 1, koja se nalazi u ulici Crne Njive, na katastarskoj parceli br. 5547/6, br. zgrade 4, površine 3748 m2 sa poljoprivrednim zemljištem, zemljište pod zgradom -objektom, ulica Crnje Njive površine 3748 m2 i

Njiva 2. klase

koja se nalazi u ulici Crne Njive, na katastarskoj parceli br. 5547/6, površine 37 219 m2.

Početna cena: 89.683.904,86 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 14.947.317,48 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava 1. izreke ovog zaključka i o tome obaveste javnog izvršitelja. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja odnosno jemstvo se može uplatiti zaključno sa 26.10.2016. godine. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.ii.br. 190/16”.