POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 190/16

PRVA javna prodaja

Početne cene su
60%
od procenjene vrednosti
Delimično uspela prodaja!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 10 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja ...

1. Linija za ishranu/napajanje vodom tovljenika sa pratećom opremom

Sastoji se od:

Procenjeno na: 2.197.757,70 RSD
Početna cena: 1.318.654,62 RSD

1.1 rezervoar za hranu - PVC, 2 kom. u grupi i 2 kom. odvojena, visina 6,66 m, kom. 4, god. proizv. 2010

Procenjeno na: 368.260,15 RSD
Početna cena: 220.956,09 RSD

1.2 hranilice sa košem kombinovano sa vodom, kom. 126, god. proizv. 2010

Procenjeno na: 1.062.288,90 RSD
Početna cena: 637.373,34 RSD

1.3 razvod spoljašnji i unutrašnji - pocinkovane cevi prečnika 60mm, montirane u 9 sekcija, kompl. 870, god. proizv. 2010

Procenjeno na: 767.208,65 RSD
Početna cena: 460.325,19 RSD

2. Sistem sa dodatnim/alternativnim napajanjem strujom

Sastoji se od:

Procenjeno na: 386.555,13 RSD
Početna cena: 231.933,08 RSD

2.1 dizel elektroagregat otvorene konstrukcije sa upravljačkim ormarom CEBRA, napon 400V, jačina struje 267A, snaga 187 kva, proizvođač „Uljanik“ Pula, Jugoslavija, kom. 1, god. proizv. 1975

Procenjeno na: 302.162,18 RSD
Početna cena: 181.297,31 RSD

2.2 elektroorman-komplet (2 x 2 kom), kom. 2, god. proizv. 2010

Procenjeno na: 84.392,95 RSD
Početna cena: 50.635,77 RSD

3. Oprema i nameštaj za potrebe radnika u pogonu (kancelarije, trpezarija i garderoberi)

Sastoji se od:

Procenjeno na: 15.332,37 RSD
Početna cena: 9.199,42 RSD

3.1 radni sto, kom. 4, god. proizv. 1990

Procenjeno na: 3.599,98 RSD
Početna cena: 2.159,99 RSD

3.2 kancelarijska stolica - tapacirana, kom. 5, god. proizv. 1990

Procenjeno na: 3.481,95 RSD
Početna cena: 2.089,17 RSD

Uslovi učestvovanja na licitaciji

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja, do 06.04.2018. godine, uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 190/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 190/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.