POČETNA
KONTAKT

Izvršitelj Dragana Stojkov

Posl. broj: I.ii.br. 193/16

Prodaja neposrednom pogodbom

Delimično uspela prodaja!

 

Iz zakona o izvršenju i obezbeđenju

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata.

Kupac preuzima stvar od izvršitelja po isplati cene.

Redni broj: 01

Komoda Serevan Čipedejl

Iz 18 veka u duborezu sa šlifovanim staklima.

Procenjeno: 200.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 02

kamin od majsenove majolike

Iz 18 veka sa kapitelom i stubovima

Procenjeno: 350.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 03

Luster is 18 veka

Cug luster sa centralnim šurmom i tri sijalična mesta.

Procenjeno: 20.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 04

Slika italijanska renesansa

!8 ili 19 vek. Čamac na reci. 45x60cm

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 05

Tapiserija srednjevekovna

109x47cm

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 06

Tapiserija iz 19 veka

Seaoski motiv. 160 x 60 cm

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 07

Tapiserija iz 19 veka

Seaoski motiv. 155 x 60 cm

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 08

Tapiserija iz 19 veka

Šumski motiv sa dva jelena. 170 x 65 cm.

Procenjeno: 120.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 09

Slika raspeće isusa Hrista

Ulje na platnu.

Procenjeno: 60.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 10

Ikona Sveti Sergej

Ulje na platnu. Restaurirana u Narodnom muzeju.

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 11

Slika slikana sa obe strane

Autor Demeter E. 60 x 48 cm.

Procenjeno: 50.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 12

Goblen na plišu

Rokoko.55 x 55 cm.

Procenjeno: 40.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 13

Portret Karl Marks

Nije signiran. Ulje na platnu. 90 x 70 cm.

Procenjeno: 35.000,00 RSD
Neposredna pogodba
Redni broj: 14

Bakrorez starog Beča

38 x 26 cm

Procenjeno: 30.000,00 RSD
Neposredna pogodba

Uslovi učestvovanja

Ponude za prodaju neposrednom pogodbom pogodbom, zainteresovani mogu dostaviti ,zaključno sa 01.12.2017.godine, u pisanoj formi, na adresu Javnog izvršitelja Dragane Stojkov, Beograd, ul. Luke Vojvodića br. 14 ili u elektronskooj formi na e-mail Milanko.drobnjak@izvrsitelji.rs i/ili dusan.krsinic@izvrsitelji.rs, uz poziv na broj predmeta I.I.193/16.